Berita Harian 19 April 2003

'e-Xra.net gerbang Internet prasekolah pertama di Malaysia'