Berita Harian 15 November 2002

'Kaedah e-Xra bantu murid bermasalah membaca'