Pengusaha Tadika Al-Fath

‘Kaedah cepat baca e-Xra memang cepat dan memberangsangkan’.
 
Pn. Zuraina Mohd Zin,
Pengusaha Tadika Al-Fath,
Cheras & Shah Alam.