Pre-School Expert

‘Keberkesanan dan kejayaan pendekatan e-Xra jelas dengan hasil eksperimen yang telah dilaksanakan dengan segolongan ibubapa yang telah mendorong anak mereka belajar dengan kaedah e-Xra. Kejayaan membaca dalam masa yang singkat iaitu dalam tempoh tiga bulan memberi keyakinan kepada ibubapa terhadap keberkesanan pendekatan e-Xra. Saya yakin pendekatan e-Xra ini mempunyai potensi untuk menjadi buku rujukan dan latihan di tadika. Ibubapa dan guru akan memperoleh manafaat yang maksima daripada pendekatan e-Xra’.
 
Prof. Datin Dr. Rohaty Mohd Majzub
Pakar Pendidikan Prasekolah
Fakulti Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia